تعرفه ها

برای اطلاعات تعرفه ها محتوای زیر را مشاهده نمایید

پنل های تعرفه ی نهاد استخدامی

پلن پلن یک ماهه

قیمت واحد : 15,900 تومان

تعداد کاربران اعلامی : نامحدود

مدت اعتبار : 1 ماهه